?
Dynast.io
! . :
1. .
2. ?
.
Denis Vinitsky
1.
2. -. , ) , . - - .
Vladislav Zubunov
Anton Sobolev
Elena Syrovatka
Maxim Orlov
1. **
2. 1 2 , 1 .
Grisha-K Troling
Raya Bogdanova
Alexey Efimchik
Daniil Mal
Petya Chamkov
Petya Chamkov
Yusuf Saidmurodov
Yusuf Saidmurodov
Natashenka Kotova
Alexey Volik
Yusuf Saidmurodov
.
: , .
: 50
: , . 2-3 . , .
: ( )
Denis Vinitsky
Yusuf Saidmurodov

: (- ~+20%)
: .
2000 50
( )

p.s.: . 30 .
Yusuf Saidmurodov
.
:
(5-10%) " . " ( ).
.
3 : (*1)/(*2)/ (*3)/ (*3)/(*4)/(*4)/(*2)/ (*2)/ (*2)/(*1)/(*1)

*1
*2 60% .
*3 55% . 50% )
*4 75% .
p.s.: 10%.