└đ┼═─└
Elena Ponomarenko
╬╩└ă█┬└┼╠ ¤╬╠╬┘▄ ╚ Đ╬─┼╔ĐĎ┬╚┼:

📌 ┬╩╦┼╔╩└ ď╬Ď╬ 25/45 ╦┼Ď;

📌 ┬╬ĐĐĎ└═╬┬╦┼═╚┼ Đ┬╚─┼Ď┼╦▄ĐĎ┬ ╬ đ╬Ă─┼═╚╚/Đ╠┼đĎ╚;

📌 ╬ď╬đ╠╦┼═╚┼ Ţ╦┼╩Ďđ╬══╬├╬ (┴┼ăĐđ╬Î═╬├╬) ¤đ╬¤ËĐ╩└:

- ╬┴█Î═█╔ (─╬ 10-Ď╚ đ└┴ ─═┼╔);

- Đđ╬Î═█╔ (ă└ 24 Î└Đ└)

👉╬¤╦└Ď└ ¤╬ ď└╩ĎË!!!!!!!!👈

╩╬═Ď. Ď┼╦.: 071 306 20 58
099 510 60 58 (Viber).