Konstantin Cherenkov
Ekaterina Shevtsova
Konstantin Cherenkov
Lyubov Polischuk
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! !!!!!!!!!!! !!!!! )) )))))))))
Konstantin Cherenkov
Natalia Savchenko
!!! !!! , !!! !! !!!! --!!!!!
Konstantin Cherenkov
Anna Ostroverkhova
:)
, ! , , ! - , , :) - , !
, !
Ekaterina Ignatovskaya
, , , ....... , , , ........ !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Margarita Cherenkova
Konstantin Cherenkov
Ekaterina Sivolapova
Margarita Cherenkova
Natali Podkopaeva
, , , !!!!!!!!!!!
Konstantin Cherenkov
Serafima Kuznetsova
Konstantin Cherenkov
Lilya Tikotskaya
Margarita Cherenkova
Ksenia Belyaeva
! , , , , . , !!!!! , !!!!!!