ÎňŃţ ´ţ ┬Ó°ňýˇ ýÝňÝŔ■ Ýň §ÔÓ˛Óň˛ Ô Ń­ˇ´´ň?
¸ňŃţ Ýň §ÔÓ˛Óň˛ Ô Ń­ˇ´´ň?
anonymous poll
˝˛Ó˛ňÚ000
´ţ˝˛ţÔ000
ýˇšűŕŔ000
ÔŔńňţ000
Ýň šÝÓ■000
ýÝň Ô˝ň Ý­ÓÔŔ˛˝ 000
˝ÔţÚ ÔÓ­ŔÓݲ ţ˛Ôň˛Ó000
Anzhela Dautova
Ekaterina Belaya
═ň §ÔÓ˛Óň˛ ŕţÝ࡭˝ţÔ. ╦ˇ¸°ň Ô˝ňŃţ ˝ńňŰÓ˛Ř ŕţÝ࡭˝ű
Anastasia Buryak
╠ţŠň˛ ÔÓý ´ţÝ­ÓÔŔ˛˝  ÝţÔűÚ ´ÓßŰŔŕ ţ ╩ţ˛Ó§ Ô Ŕ˝ŕˇ˝˝˛Ôň? ┴ˇńˇ ßŰÓŃţńÓ­ÝÓ šÓ ­ň´ţ˝˛ http://vk.com/public88261043
Arina Arishechkina
╩ţÝ࡭˝ű ˝ńňŰÓÚ˛ň