ÎňŃţ Ýň §ÔÓ˛Óň˛ Ń­ˇ´´ň "đŔ˝ˇÝţŕ"?,)
Anastasia Kruglova
┬Óý Ýň §ÔÓ˛Óň˛:
ҡńţŠÝŔŕţÔ,ˇ¸Ó˝˛ÝŔŕţÔ Ô ř˛ţÚ Ń­ˇ´´ň.
Elena Kolotilo
╩ţÝ÷ň­˛ţÔ Ô Ëŕ­ÓŔÝň 😀😅
Olga Novikova
ÍŔ˛Ŕ­ˇ■ ţ˛Ôň˛ ÝÓ ţńÝţ Ŕš ´­ţŔšÔňńňÝŔÚ: "├ţŰţ˝Ó Ýň Ý­ÓÔ ˛˝ . └ŕŕţ­ńű ŕŰÓ˝˝Ýűň. ĐŰţÔÓ ˛ţŠň Ýň ţ¸ňÝŘ". Đţ˝ŰÓŰ˝  ÝÓ ÝÓ˝˛­ţňÝŔň. ═ň šÝÓ■, ýÝň Ô˝Ş ´ţÝ­ÓÔŔŰţ˝Ř Ô ´ţ˝ŰňńÝňý ÓŰŘßţýň. ├ţŰţ˝ ╩Ó˛Ŕ ŕÓŕ ÝňŰŘš  ۡ¸°ň ´ţń§ţńŔŰ ńŰ  ř˛Ŕ§ ´ň˝ňÝ