ĐĐ█╦╩╚ ═└ ╚├đ█ ¤đ╬ Ď└╠└├╬Î╚
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐻 ═└ă┬└═╚┼: BB Bear - Virtual Pet Game.
🐻 ┬┼đĐ╚▀: 1.1
https://vk.com/wall-56564247_115650
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐰 ═└ă┬└═╚┼: Bu ╩­ţŰŔŕ (My Bu).
🐰 ┬┼đĐ╚▀: 1.01
https://vk.com/wall-56564247_116466
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐼 ═└ă┬└═╚┼: Pu - ╠ŔŰűÚ ─ň˛ŞÝű° ¤ÓÝńű (My Panda).
🐼 ┬┼đĐ╚▀: 1.15
https://vk.com/wall-56564247_115605
Alexander Foteev
🐯 ═└ă┬└═╚┼: ╠ŔŰűÚ ╩ţ˛Ŕŕ (Cute Kitty).
🐯 ┬┼đĐ╚▀: 1.5.3122
https://vk.com/wall-56564247_114644
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐱 ═└ă┬└═╚┼: The Cats Paradise - Collector
🐱 ┬┼đĐ╚▀: 1.22.04
🐱 Ď┼├╚: ╩ţ˛ŔŕŔ, Meow.
https://vk.com/wall-56564247_118667
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🐴 ═└ă┬└═╚┼: ╠ţ  ╦ţ°ÓńŕÓ - ¤ţÝŔ Pixie
🐴 ┬┼đĐ╚▀: 1.11
╠╬─Ýűň ˛ÓýÓŃţ¸Ŕ
🦊 ═└ă┬└═╚┼: ďţŕ˝ - ĎÔţÚ ╦Ŕ˝ŞÝţŕ.
🦊 ┬┼đĐ╚▀: 0.3.2
https://vk.com/wall-56564247_120063